Spring til indhold

Svenstrup, Nordals - en aktiv by ved skov og strand.

E Svenstruplaug

E´Svenstruplaug arbejder primært i området Svenstrup, Himmark og Torup.

Fokuspunkter

Krolf

Fællesskab

Natur i nærområdet

Kultur og fritidsaktiviteter

Understøttelse af erhverv og landbrug

Projekt Svenstrup 2025

Landsbyen Svenstrup

Svenstrup

Svenstrup er en af de ældste byer på Als. Den er sandsynligvis grundlagt i det 11.-12. århundrede i forbindelse med, at Svenstrup kirke blev bygget. Sagnet fortæller, at to vikinger, ridder Svend og ridder Hag, var på togt og kuldsejlede med deres skib i Lillebælt. De svor, at hvis de kom frelste i land, ville de bygge hver deres kirke som tak. Dette skete, de delte sig med hver deres mandskab. Hag stoppede på Havnbjerg kirke bakke og Svend på Ugebjerg bakke – herfra kunne de se deres kuldsejlede skib. Således fik Svenstrup sit navn og kirke opnævnt efter ridder Svend.

Svenstrup kirkegård var den første på Als, der anlagdes som en have på provst Ebbesens initiativ. Våbenhuset er fra 1702. Den største af kirkeklokkerne er fra 1560. Vest for kirken ligger den idylliske præstegård med sine lange, lave stråtækte bindingsværkslænger, omkranset af havens ældgamle træer. Præstegården var tidligere en firlænget gård med et stort jordtilliggende.

I 1803 var der 33 huse og gårde med 203 indbyggere, 1860 var der 38 huse og gårde med 213 indbyggere, og i 2016 er der 76 huse, husmandssteder og gårde med ca. 228 indbyggere.
På Vestertoften blev det første hus opført i 1953. I dag er der 41 huse. Marken, de blev bygget på, var præstegårdsjord med det gamle stednavn Vestermarken.
Kløvertoften blev udstykket i flere omgange. Første gang i 1959 på jord der dengang tilhørte det, vi i dag kender som Alsingergården.
På Kløvertoftener der i dag ca. 62 huse.

I august 2013 blev den kommunale skole til en friskole der blev oprettet med stor opbagning fra lokalsamfundet. Da skolen startede i 2013 var det med ca. 32 børn. I skoleåret 2015/2016 går der 98 elever og i 2016/17 er der 120 indskrevet. I dag har skolen 50 elever.

Landsbyen Himmark

Himmark

Navnet Himmark kan spores tilbage til midten af 1400 tallet, hvor den nævnes som Himmarcke. Selve landsbyen er uden tvivl noget ældre. Sagnet fortæller, hvordan Himmark fik sit navn. En af de adelige frøkener på Torupgård ville giftes med en hovbondes søn. Dette var under hendes stand, og hun blev udstødt af familien. Hendes forældre gav hende dog noget jord, så hun kunne drive en lille gård sammen med ægtefællen. Dette sted kaldte hun ifølge sagnet “Hjemme på marken”, som så gennem tiderne skulle have ændret sig til Himmark.

Historien fortæller også, at der i den tidlige middelalder skulle have ligget en stærkt befæstet borg med anlagte voldgrave – denne blev kaldt “Nyborg”.

Himmark kan være blevet reguleret i slutningen af 1500 tallet, derved dannedes muligvis den regelmæssige række af gårde i byens vestligste del. I 1803 var der 19 huse og gårde med 118 indbyggere, i 1860 var der 25 huse og gårde med 105 indbyggere og i 2016 er der 34 huse og gårde med 82 indbyggere.

Landsbyen Torup

Torup

 

Byen er en udflytter by og er grundlagt i 11-1200 årene. I 1535 hed den Torp. Efter genforeningen hed den i mange år Taarup.

Midt i byen ligger Taarupgård, der var en lavadelsgård omgivet af voldgrave, som i dag er delvist jævnet ud. Der findes et våbenskjold til gården. I 1602 sælger Markvard Abildgårds bror gården til Hertug Hans, der grundlægger landsbyen Klingbjerg på dens jord.

Byen har også gaden “E Ramsel”, som betyder “E Ros”.

Befolkningen


Indenfor et relativt lille geografisk areal har vi en kombination af landbrugsland, industri, rekreative områder bestående af både skov og strand, boligområder inkl. friskole samt turistområder.

Befolkningssammensætningen er som følge af de varierende miljøer også en blandet flok. Mange forskellige erhverv er at finde i befolkningen, f.eks. landmænd, selvstændige erhvervsdrivende, industriarbejdere og mange forskellige slags funktionærer.

Det interessante ved befolkningssammensætningen er endvidere, at den består af indfødte alsingere, dvs. familier der har boet på samme sted i flere generationer, samt tilflyttere fra nærmest alle egne af Danmark og efterhånden også mange fra Europa og resten af verden.

Vi har et godt foreningsliv, som 3 gamle landsby miljøer Svenstrup, Himmark og Torup står sammen om. Der er ca. 20 forskellige foreninger, med hver sin bestyrelse og formand. Der afholdes foreningsforum, topmøde og beboermøde og liggende. Vi har valgt at hjælpe hinanden endnu mere og stå sammen og det er vejen frem.

I E’Svenstruplaug arbejdes der for udvikling i vores dejlige område, på borgernes præmisser.

Tak for hjælpen til borgerne i Svenstrup, der er kommet med bidrag til vores udviklingsplan, som vil være vores plan for at nå fællesmål for området.