Svenstrup, Nordals - ved skov og strand.

Referat Svenstrupperlauget d. 14. maj 2008

Referat fra Uge 42 møde den 14/5 og
dagsorden til næste møde d. 12 juni kl. 19 hos Agnes

Fremmødte: Jonny (trævlerne) Lasse og Viggo (Støtteforeningen), Helge (Brandværnet), Agnes og Vivi (Svenstruplauget)

Oplæg der arbejdes med

Søndag eftermiddag:
For de voksne Evt. Starte med skydeklubben og ( spejderne )
? Jørgen Riggelsens hytte og lave lerdueskydning derefter evt. Kaffe
Lasse taler med Jørgen og jagtforeningen
Spejderne Helge kontakter dem om de vil lave en aktivitet
Mandag formiddag: Cykeltur (den kunne evt. Afsluttes ved Jørgen Valentin/museum evt. Med pandekager Agnes kontakter Ole Tagesen og Jørgen Valentin

Tirsdag/Onsdag: Stolbroladen, Jonny kontakter Anna Weber
.Folkedans Agnes, linedans og squaredans Viggo

 Onsdag: Vivi hører Dorit om SUF vil lave aktivitet denne dag.

Torsdag: Skovens dag og evt. Åben Landbrug. Agnes tager kontakten

Fredag: Brandværnet vil kl. 16.30 lave noget med alm. Brandbekæmpelse, hvor tilskuerne kan prøve i praksis. Helge har kontakten her.

Derefter afslutning på Forsamlingshuset med spisen kl. 18.30 mad med underholdning.

Lasse har en kontakt til Signe hun vil dog koste ca. Kr. 12.000,-

Band på skolen. dem tager vi også kontakt til ansvar ?

Viggo Kontakt til leverandør af mad
Vi har talt om nye priser for spisen – Kr. 60,- for voksne og
Kr. 25,- for børn.

Foldere om uge 42 kan evt. Trykkes hos Metal, Agnes undersøger dette.
Folderen bør sendes ud med Svenstrupperens oktobernummer.

Artikel i Ugeavisen/Budstikken

A3 plakater i Guderup, Havnbjerg, Netto, Busstop.

Radio Als, Radio Syd og foldere til omdeling i hver af de deltagende foreninger.
Referent Vivi
Dagsorden
til næste møde torsdag den 12/6 kl. 19.00 hos Agnes

– Tilbagemeldinger
Fra hver enkelt om de har endelig tilbagemelding /eller om der arbejdes videre

– Endeligt program
Programmets opsætning og layout
Folder.
– PR
Hvem tager kontakt til ?
– Økonomi
Budget
Ansøgninger
Evt.
Der skulle gerne møde en fra hver forening, send venligst afbud hvis I ikke kan.
Venlig hilsen Agnes og Vivi

zp8497586rq
Del på Facebook