Referat Svenstruplaug d 11 oktober

E Svenstrup laug Referat fra d  11 oktober

  • Evt. udvidelse at bestyrelsen / suppleant
  • Badebroer.
  • Uge 42 opfølgning.
  • Økonomi.
  • Projekter.
  • Juletræ.
  • Foreningsforum.
  • Agnes orienterede kort omkring Svenstrup friskole.

Her under hele referatet :

referat fra d 11 oktober

Share on facebook
Del på Facebook