Referater

Referat Svenstruplaug d 11 oktober

E Svenstrup laug Referat fra d  11 oktober Evt. udvidelse at bestyrelsen / suppleant Badebroer. Uge 42 opfølgning. Økonomi. Projekter. Juletræ. Foreningsforum. Agnes orienterede kort

Læs mere

referat laug 28-04-2011

Overskrifter fra referatet Referat fra Ad. Hoc. Mødet d. 12 april. Tilbagemeldinger,     kursuser     Energi roadshow Kasserer. Infoland. Sankt hans Nygård Uge 42. Skolen

Læs mere

referat Svensrtup Laug d. 24-03-11

spy app for android p>Overskrifter fra referatet Referat fra foreningsforum. Opfølgning på Generation x Kasserer. Projekter/ orientering.     Badebro     Vores Kunst. Opbevaring af

Læs mere

referat ForeningsForum d. 10-02-11

Overskrifter fra referatet Svenstrup Skolen. Forsamlingshuset. Ringridning og lørdagsfest. Generation X. Forenings og fælles Fremtidige aktiviteter. Tilbagemelding fra E Svenstruplaug. Herunder hele referatet i PDF

Læs mere

Historiske Infotavler i lokalområdet

cheap adobe software download p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm 0cm 0pt;”>lokalsamfundene (Svenstrup, Himmark og Torup) har en unik historie som Lauget mener at endnu flere bør

Læs mere