Valg til E’ Svenstruplaug

Den 1. november 2017 kl. 19:00  på Svenstrup Forsamlingshus

Dagsorden

  1. Velkomst
  2. Indlæg v. skoleleder Arne Munksgaard
  3. Kort beretning fra E’ Svenstruplaug 2014-17
  4. Økonomi 2014-17
  5. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 20. oktober 2017)
  6. Der serveres kaffe/te og kage
  7. Valghandling
  8. Valgresultat
  9. Eventuelt
Share on facebook
Del på Facebook