Forfatterarkiv: svenstrupper lauget

E Svenstruplaug, referat fra d. 14 -10-10

E Svenstruplaug

Bestyrelse

Hanne Græns      Henrik Elkrog     John Jacobsen     Børge Jørgensen     Agnes Nielsen

Ugebjergtoften 7      Voldgade 13 A        Skoletoften 26         Ahlmannsvej 9             Mølletoften 22

Referat fra d. 14 -10-10

Uge 42

Kirken er på plads så mange af os som muligt deltager

Konkurrencen i forbindelse med skovturen, er på plads, vi har fået en fra Naturskolen. Opgaver sættes op 10 stk. lørdag Henrik, Børge, John og Agnes.

Henrik sætter labels på for hvornår vi tager dem ned igen og laver 20 stk. spørgsmål. Har fået sponsor gaver fra A Banken og vi giver 3 X 50 kr.

Hanne og Claus står for Picnic i den Grønne diamant, Jens fra Naturskolen hjælper med at få fragtet madvarer op til Diamanten ca. kl 11.3o vi regner med at være færdige kl. ca. 13. Jens henter overskydende madvarer.

Agnes står for udtrækning af vindere.

  Læs resten

Program Landdistrikternes uge 2010, uge 42

Fredag den 15. oktober kl. 19.30 til ca. 21.00

 • Børnenathygge i Svenstrup Kirke
  KOM BARE  –  DET BLIVER RIGTIG UHYGLIG HYGLIG!

 

Søndag den 17 oktober fra kl.10.00 tilca.13.00

 • Fællesspisning i den Grønne diamant
 • Børge Jørgensen Ahlmannsvej 9 tlf. 74 45 66 41 eller
 • Agnes Nielsen Mølletoften 22 tlf. 40 98 92 89

  

Mandag den 18. oktober kl. 10.00-12.00

 • (og kl. 9.00 for de morgenfriske, – dem der har lyst)
 • Cykeltur ud i det blå

 

Tirsdag den 19. oktober kl. 10.00-14.00

Og om aftenen

kl. 18.00 – 20.00

 • Skytteforeningen
  Åbent hus: Sandbjergvej, Klingbjerg

  

Onsdag den 20. oktober kl. 14.00-17.00

 • Stolbroladen har åben deltagerbetaling 30 kr.

   

Torsdag den 21. oktober kl. 15.30-17.00

 • Har Svenstrup ungdomsforening aktiviteter på skolen.
 • LEG OG BEVÆGELSE ude og inde
 • KOM FORBI OG PRØV VORE AKTIVITETER

 

Husk

Sidste tilmelding til fællesspisning: PICNIC

ER TORSDAG den 14. oktober!

 Læs mere her i Folder om Arrangementet i UGE 42 2010

                                                                              

zp8497586rq

Svenstrup Forsamlingshus den 13. sept. kl. 19.00

p>Vigtigt – vigtigt – vigtigt – vigtigt

Bevarelse af Nørreskovsskolen

afd.Hjortspring

og

SFOén i Stevning.

Skoleinspektør Ejvind Bojsen der repræsenterer skoleledelsen på Nørreskovsskolen, ønsker at nedlægge Nørreskovsskolen afd. Svenstrup og SFO´en i Stevning.

Lukningen af skolen og SFO er planlagt til udgangen af skoleåret 2010-2011

Derfor har vi taget initiativ til et borgermøde hvor der er mulighed for at drøfte situationen med Ejvind.

Borgermødet vil foregå mandag d. 13. september 

På Svenstrup Forsamlingshus 

kl. 19.00

Kom og få et svar på:

Hvorfor vil du nedlægge skolen og dermed også SFO´en i Stevning?

Hvorfor har der ikke været en dialog med borgerne?

Hvilke muligheder bliver undersøgt som nævnt i skolens nyhedsbrev nr. 27?

Hvad vil der ske med vores lokalsamfund hvis en nedlæggelse bliver en realitet?

Mød op og giv din mening til kende – da lukningen vil give store konsekvenser for vores lokalsamfund.

Støt op omkring dette borgemøde!

Hilsen

Engagerede borgere i Stevning og Svenstrup

zp8497586rq

Torsdag d. 19 kl. 19 på Svenstrup forsamlingshus

Dagsorden til møde i Foreningsforum

Torsdag d. 19 kl. 19 på Svenstrup forsamlingshus

Dagsorden.

Opfølgning på referat fra sidste møde.

Infotavler m.m.

Laugets fremtid.

Orientering omkring Generationskryds.

Videre arbejde med projektet.

Uge 42

Hvad vil vi i år 2011.

Evt.

Med venlig hilsen Svenstruplauget

          Agnes

zp8497586rq

Historiske Infotavler i lokalområdet

p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm 0cm 0pt;”>lokalsamfundene (Svenstrup, Himmark og Torup) har en unik historie som Lauget mener at endnu flere bør have kendskab til

Der arbejdes med Opsætning af informationstavler med specielt fokus på lokalhistorie i hele vores område

til gavn for lokalbefolkningen og turister

 

Historiske Tavler på Dansk Engelsk, Tysk opsættes følgende steder

 

Ved Kirke Allen

Ved Himmark hjørne

Ved Tårup

Ved fyrtårnet

Ved Karlsminde ved vejen til Havnbjergskov

Ved Pladsen ved forsamlingshuset

 

Der arbejdes på at færdiggøre leyaut

forventes færdig senest marts 2010endelig aftale om placering med kommunen forventes færdig februar

levering af tavler først i april

opsætning af tavler sidst i april

afsløring senest mai 2010

 

Indholdsmaterialet har en af vore lokale borgere fremskatte.

Materialet bearbejdes af en barnefødt Svenstrupper der ikke bor i lokalområdet men fortsat har stor interesse i lokalområdet. i samarbejde med kyndige oversættere

levering af infostandere står LM Sign. ApS i Sønderborg for

opsætning af tavlerne gør vi selv i tæt samarbejde med kommunen

 

Der vil være samarbejde med Sønderborg kommune for placering og opsætning

der vil løbende holdt møde i udvalget og e i Lauget holdes orienteret

Pr jyske og budstikken

Landdistriktsudvalget

 

Tavler 6 stk a. 3700. kr          22200 kr.

Historik indhold 3 sprog         3000 kr.

opsætning og indvielse           3000 kr.

 

ialt                                        28200 kr.

 

Vi søger om .:    28.200 kr fra puljen

derudover kommer selvfinansiering til skriftlig lokalhistorisk materiale,

opsætning af tavlerne m.m.

ikke prissat

 

Svenstruplauget Agnes Nielsen .

zp8497586rq

Program for landsdistrikternes uge

Søndag den 11. oktober kl. 13 – 15

Åbent landbrug

Der er Åbent Landbrug på Skovgården. Kør mod Himmark strand,

og kom til Åbent Landbrug på Skovgaard, Skærveagervej 5, her kan du se og høre om slagtekyllinger, svin, køer og maskiner. Hvis du har lyst kan du klappen geden Mette og vores heste

Hvis vejret tillader det kommer Kjeld Jørgensen med hest og vogn, og så er der mulighed for en køretur. På Skærveagervej 15 kan du se og høre om bison okser.

Ved Himmark strand kan du se og høre om dådyr.

Der vil være mulighed for at køre med traktor og vogn mellem de tre steder.

Afgår efter behov.

 

Mandag den 12. oktober kl. 10.00-12.00

(og kl. 9.00 for de morgenfriske, – dem der har lyst)

Cykeltur ud i det blå

Cykelklubben inviterer til en rigtig familietur ud i det blå,

for hele familien.

Vi cykler ikke længere end at alle kan være med.

Vi mødes på parkeringspladsen over for forsamlingshuset kl. 10.00 (kl. 9.00 for de morgenfriske) og slutter i Stevning, hvor Lokalhistorisk forening, er vært til en gang ganekræs…

Cykelhjelm er påbud for børn og kan Din mor eller far ikke deltage, er Du velkommen til at komme selv.

 

Tirsdag den 13. oktober

kl. 10.00-14.00

Oplev en dag på Naturskolen

Holmvej 33, Sjellerupskov.

Se hjemmesiden: www.nordals-naturskole.dk

Nordals Naturskole holder åbent hus for alle der er interesseret. Kom og vær med til en masse sjove og spændende aktiviteter, i den flotte efterårsskov. Vi røger fisk, laver natursmykker, presser saft, kværner korn, laver fuglekasser, fletter pil og meget meget mere. Velkommen for alle. Gratis adgang.

 

Og om aftenen

kl. 18.00 – 20.00

Skytteforeningen

Åbent hus: Sandbjergvej, Klingbjerg

Kom og afprøv en rigtig riffel!

 

Onsdag den 14. oktober kl. 15.30-17.00

Har Svenstrup ungdomsforening aktiviteter på skolen.

Hvor alle fra 0-100 år er velkommen.

 Her vil der være mulighed for at opleve,

 hvad SUF har at byde på indenfor idrætten.

I gymnastik salen er Team Tracken stillet op, så her er der mulighed for at prøve de forskellige øvelser på en Team Track, spring osv.…

Der vil også være mulighed for at prøve de andre gymnastik redskaber SUF har.

På fodbold banen kan der prøves kræfter med andre spillere.

 Der vil også være forskellige øvelser, flere forskellige skud på mål øvelser, samt en masse andet fodbold sjov.

KOM FORBI OG PRØV VORES AKTIVITETER

SUF er vært med en lille forfriskning.

 

Torsdag den 15. oktober kl. 14.00-17.00

Stolbroladen har åben

Så sker der igen noget i Stolbroladen for hele familien.

Stolbroladen slår dørene op.

Her er det farver og fantasi der er sat i højsæde.

Så kom og lad jer udfordre og inspirerer.

Farveladen vil denne eftermiddag også gerne hellige os dig, der evt. tænker på at male eller på anden vis arbejd

e kunstnerisk.

Du/ I får her mulighed for at prøve billedkunst og lave smykker, materialeprisen til smykkerne betaler i selv. – For alle aldre.        

 

 vend

 

Fredag den 16.oktober

Kl. 16.00-17.15

Pladsen overfor forsamlingshuset

Svenstrup Brandværn holder brandøvelse.

De vil demonstrere hvor galt det kan gå,

når ulykken er ude. De går virkelig tæt på.

Vi får her en mulighed for at se, hvor vigtigt det er for os, at vi har et lokalt beredskab. Efter denne meget realistiske øvelse vil et par af vore lokale brandfolk fortælle om forløbet.

 

Kl. 17.30-21.00

Så er der dømt FÆLLESSPISNING

Efter nogle begivenhedsrige dage kan man nok trænge til noget at spise. Forsamlingshusets Støtteforening står for arrangementet.

 Prisen for et måltid mad er 50 kr. pr person – børn op til 12 år, 25 kr.

Der vil være mulighed for at købe drikkevarer og reservering af pladser.

Vi har i alt ca. 130 pladser, så ”først til mølle princippet” gælder.

Vi vil i løbet af aftenen blive underholdt af kirkekoret og vores lokale

Rock band: Power of the Pure Tones. Der er yderligere indrettet et

Aktivitets rum for børn, med TV, spil mm.

Tilmelding, evt. reservering af pladser og betaling af spisebilletter, kan gøres hos følgende;

 

 

 

Lasse Andersen, Kirketoften 4

Pia Pallumblad, Egebjergvej 6

Dorthe Johansen, Skærveagervej 5 (Åbent Landbrug)

 

Sidste tilmelding til fællesspisning:

Søndag den 11. oktober!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program til Landdistrikternes uge

                                                           2009

i uge 42 – i børnenes efterårsferie

i Svenstrup – Alle er velkomne!

 

                                                                                                                                          

sponsorerer arrangementet.

zp8497586rq
zp8497586rq

Referat Svenstrupperlauget d. 12. juni 2008

Referat fra Uge – 42 møde torsdag den 12/6 2008 kl. 19.00Tilstede var Jonny, Ole, Agnes, Lasse, Margot, Dorte og Vivi
Søndag Spejderne/ skytteforening

Skydeforeningen og spejderne står for denne eftermiddag
Afslutning kan evt. være ved Jørgen Riggelsens jagthytte.
Agnes tager kontakt til de to foreninger

Lasse arbejder videre med lerdueskydning om der skal forsikring til for denne ene gang samt instruktør og hvad det vil koste. Kan evt. Foregå ved rensningsanlægget.

Mandag Cykeltur startende kl. 9.30 og med afslutning hos Jørgen Valentin med pandekager.
Agnes og Ole arrangerer denne dag.

Læs resten

Referat Svenstrupperlauget d. 14. maj 2008

Referat fra Uge 42 møde den 14/5 og
dagsorden til næste møde d. 12 juni kl. 19 hos Agnes

Fremmødte: Jonny (trævlerne) Lasse og Viggo (Støtteforeningen), Helge (Brandværnet), Agnes og Vivi (Svenstruplauget)

Oplæg der arbejdes med

Søndag eftermiddag:
For de voksne Evt. Starte med skydeklubben og ( spejderne )
? Jørgen Riggelsens hytte og lave lerdueskydning derefter evt. Kaffe
Lasse taler med Jørgen og jagtforeningen
Spejderne Helge kontakter dem om de vil lave en aktivitet
Mandag formiddag: Cykeltur (den kunne evt. Afsluttes ved Jørgen Valentin/museum evt. Med pandekager Agnes kontakter Ole Tagesen og Jørgen Valentin

Tirsdag/Onsdag: Stolbroladen, Jonny kontakter Anna Weber
.Folkedans Agnes, linedans og squaredans Viggo

Læs resten