Spring til indhold

Svenstrup, Nordals - en aktiv by ved skov og strand.

Årsmøde Cykelklubben 2022

Valg af bestyrelse 2022

  1. Valg af formand: Ole Tagesen

Kasserer: Agnes Nielsen

Bestyrelsesmedlemmer:

Preben Kolb, Børge Nielsen, Hans Erik Jacobsen

Billagskontrollanter: Chatrine Smidt, Else Ernst

  1. Tovholdere:

Årsmøder: Agnes Nielsen/ Ole Tagesen

Kransbinding til ringning: Karlsminde /Ole Tagesen og Hans Peder Bonde

Kontakt til Jels: Børge Nielsen

Advent: Else Ernst / Eva Tagesen

Sygebesøg: Ellen Marie og Hans Peder Bonde

Evt.: Børge Nielsen foreslog Telefonliste til alle,  og Cykelhjelm påkrævet.

Agnes Nielsen berettede om Tur de Nordals, hvor bla. Agnes, Polle og Ole skal til

Sønderborg for at gøre reklame for dette, den 23.3. 2022

Referent: Eva Tagesen