Svenstrup Forsamlingshus den 13. sept. kl. 19.00

p>Vigtigt – vigtigt – vigtigt – vigtigt

Bevarelse af Nørreskovsskolen

afd.Hjortspring

og

SFOén i Stevning.

Skoleinspektør Ejvind Bojsen der repræsenterer skoleledelsen på Nørreskovsskolen, ønsker at nedlægge Nørreskovsskolen afd. Svenstrup og SFO´en i Stevning.

Lukningen af skolen og SFO er planlagt til udgangen af skoleåret 2010-2011

Derfor har vi taget initiativ til et borgermøde hvor der er mulighed for at drøfte situationen med Ejvind.

Borgermødet vil foregå mandag d. 13. september 

På Svenstrup Forsamlingshus 

kl. 19.00

Kom og få et svar på:

Hvorfor vil du nedlægge skolen og dermed også SFO´en i Stevning?

Hvorfor har der ikke været en dialog med borgerne?

Hvilke muligheder bliver undersøgt som nævnt i skolens nyhedsbrev nr. 27?

Hvad vil der ske med vores lokalsamfund hvis en nedlæggelse bliver en realitet?

Mød op og giv din mening til kende – da lukningen vil give store konsekvenser for vores lokalsamfund.

Støt op omkring dette borgemøde!

Hilsen

Engagerede borgere i Stevning og Svenstrup

zp8497586rq
Del på facebook
Del på Facebook